Deze site wordt niet meer onderhouden. Er is een mooier alternatief op Hanglos.

Ga naar Kiteweer in Zandvoort

Overige links:


Verklaring windsnelheid:
KM per uur Meter per sec Knots Beaufort
0-1 0-0.2 1 0
1-5 0.3-1.5 1-3 1
6-11 1.6-3.3 4-6 2
12-19 3.4-5.4 7-10 3
20-28 5.57.9 11-15 4
29-38 8.0-10.7 16-21 5
39-49 10.8-13.8 22-27 6
50-61 13.9-17.1 28-33 7
62-74 17.2-20.7 34-40 8
75-88 20.8-24.4 41-47 9
89-102 24.5-28.4 48-55 10
103-117 28.5-32.6 56-63 11
>117 >32.7 64-71 12

Windroos